Skip to content

Donatorsprotokoll

Skrivs ut inför inklusion och ifylles av IVA-läkare och IVA-sjuksköterska. Observera fler ”undersökningstillfällen” i samband med fler hjärtultraljud.

Instruktion och bakgrundsinformation till ”donatorsprotokoll” och den data som ska fyllas i av IVA-personal. Vid oklarheter välkomna att kontakta oss.

Fristående dokument för utskrift vid fler än tre hjärtultraljud/undersökningstillfällen.