Skip to content

Koordinatorer

Ifylles av transplantationscenter (Göteborg eller Lund) i samband med varje inkluderad donator. Tydliggör om hjärtat tillvaratagits, men framförallt varför donation till eget center inte skett.

Göteborg: arbetsflöde för transplantationskoordinatorer