Skip to content

Till IVA

Fördjupad information till IVA med fokus på donator. Inkluderar referenslista.

Om hjärtultraljud utförs av annan än klin.fys vänligen spara bilder och fyll i detta  dokument.

Flödesschema för IVA för inklusion av donator till IMPROVED Heart. Skrivs gärna ut till expeditioner på IVA.

Dokument att fylla i vid PGD-bedömning av recipient på TIVA.