Skip to content

IMPact of Donor Heart Function on Recipient Outcomes

A prospective study to increase the utilization of donor hearts

IMPROVED Heart

IMPROVED HEART är en prospektiv multicenter observationsstudie med syftet att förbättra tillvaratagandet av donatorshjärtan med påverkad hjärtfunktion och således öka antalet hjärttransplantationer.

Organdonatorer kan drabbas av en övergående nedsättning av hjärtfunktionen bland annat pga. den katekolaminstorm som provoceras fram vid en intrakraniell händelse.

Genom systematiskt utredning av donatorshjärtan enligt studiens utredningprotokoll kan denna återhämtningsförmåga bättre påvisas och fler hjärtan tillvaratas för transplantation.

Vårt mål

Vårt mål med studien är att transplantera 445 hjärtan varav minst 89 från donator som har/har haft påverkad hjärtfunktion

336

336

Från donator med normal hjärtfunktion

89

89

Från donator med påverkad hjärtfunktion

Inkluderade recipienter som transplanterats fram tills mars 2024

Från donator med normal hjärtfunktion

Från donator som har/har haft påverkad hjärtfunktion

Inkluderade donatorer

fram tills mars 2024

Timeline

Målet är upprepade UCG för att påvisa reversibilitet i donatorshjärtan med påverkad hjärtfunktion, vilket har potential att öka hjärttransplantationsfrekvensen med 20-30%.

Donator

 • Möjlig donator 18-70 år

  .

 • Brytpunktsbeslutet är fattat

  .

 • Donationsviljan utredd som positiv

  .

 • Transplantations-koordinator kontaktad

  .

 • Hjärtultraljud planeras

  .

 • Inklusion i IMPROVED Heart

  .

 • Utredningsprotokoll följes

  .

 • Donatorsprotokoll ifylles

Recipient (Forskningsperson)

 • Accepterad för hjärttransplantation

  Tillfrågas om studien

 • Transplantation

 • 24 timmar efter transplantation

  Sekundär utfallsvariabel: Primär graft dysfunction

 • IVA-och och avdelningsvård

  Samtliga UCG
  Korttidskomplikationer

 • Aktiv uppföljning under 1 år

 • 1 år efter transplantation

  Primär utfallsvariabel: Död, retransplantation eller MCS
  Kliniska undersökningar

 • Registeruppföljning

  2, 5 och 10 år efter Htx
  .
  .

improved-heart-2

Center för hjärttransplantation

improved-heart-logo
sahl-vgr_sjukhus_rgb_sve-black

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Blå stråket 5

413 45 Göteborg, Sweden